Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

program circumscriptie nr66 buzau

ANUNȚ - în data de 06 iunie 2024 ora 1300, ia SALA MARE a CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU, va avea loc INSTRUIREA președinților birourilor electorale de circumscripție municipală/orășenească/comunală și a locțiitorilor acestora.

Prezența la instruire este obligatorie. .... DOCUMENTUL AICI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ - în data de 04 iunie 2024, la SALA MARE a CONSILIULUI JUDEȚEAN BUZĂU, va avea loc INSTRUIREA președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora în două sesiuni, conform tabelului anexat.

Prezența la instruire este obligatorie în conformitate cu prevederile art. 3 alin. 5 din Hotărârea BEC nr. 117H/10.05.2024. ..... DOCUMENTUL AICI

HOTĂRÂRI

 - HOTĂRÂREA NR.1 - cu privire la stabilirea numărului de susţinători necesari pentru depunerea candidaturilor

 - HOTĂRÂREA NR.2 - privind admiterea propunerii candidatului pentru funcţia de primar, depusă de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL/ CANDITATURA

 - HOTĂRÂREA NR.3 - privind admiterea propunerilor candidaţilor pentru funcţia de consilieri locali depuse de PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL/ LISTĂ CANDIDAȚI

 - HOTĂRÂREA NR.4 - Privind admiterea propunerii candidatului pentru funcţia de primar, depusă de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT/ CANDITATURA

 - HOTĂRÂREA NR.5 - Privind admiterea propunerilor candidaților  pentru funcția de consilieri locali depuse de PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT/ LISTĂ CANDIDAȚI

 - HOTĂRÂREA NR.6 - privind cererea de retragere din funcția de președinte al secției de votare nr.347, a doamnei STRATONE EMILIA

 - HOTĂRÂREA NR.7 - privind cererile de înlocuire din funția de președinte de secție votare, a doamnei TURCIA MĂDĂLINA  și a domnului MUSTĂȚEA ADRIAN

 - HOTĂRÂREA NR.8 - privind înlocuirea domnului GEORGESCU GEORGE din funcția de președinte al secției de votare nr. nr 346 - UAT Sahateni.

ANUNT

În aplicarea prevederilor art.26 alin.15 din Legeanr.115/2015, coroborate cu dispoziţiile art.2 alin.14 din OUG nr.21/2024, la data de 20 aprilie 2024, ora 10:00 se va proceda la completarea Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală/Orăşenească/Municipală nr. 66, Sahateni -Judeţul Buzau cu reprezentanţii partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au avut grup parlamentar propriu în cel puţin una dintre Camerele Parlamentului la data constituirii acestuia ca urmare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, grupului organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale reprezentate în Camera Deputaţilor şi partidele politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale cărora le-au fost repartizate mandate la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019, reprezentanţi comunicaţi de aceste formaţiuni politice.
Pentru respectarea dispoziţiilor legale indicate, partidele politice care au comunicat reprezentanţi vor asigura prezenta prin persoane delegate, la data şi ora stabilite, la sediul Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală/Orăşenească/Municipală nr. -Judeţul Prahova.