Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunţ public - 15 februarie 2021

DOCUMENTUL AICI

  A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal V est: derivaţia 1 Canal Vest, derivaţia 2 Canal Vest, derivaţia 3 Canal Vest, derivaţia 4 Canal Vest din amenajarea de irigaţii AHC Câmpinia Buzăului- Canal Vest, judeţul Buzău ", propus a fi amplasat în UAT Merei, UAT U lmeni, UAT Stâlpu, UAT Săhăteni, jud. Buzău.

Citește mai departe...

Baremul de rezolvare a subiectelor pentru examenul susținut pentru funcția de inspector,grad profesional superior în cadrul UAT COMUNA SAHATENI,compartimentul Impozite și Taxe/Financiar Contabil

Barem rezolvare subiecte
pentru examenul organizat de Primăria Comunei Săhăteni pentru promovarea în
funcţia publică de execuţie inspector,grad profesional superior

 

Varianta nr.1
1.Încetarea de drept a mandatului primarului. 20 puncte
Codul administrativ din 03.07.2019

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 05 iulie 2019. În vigoare de la 05 iulie 2019
ART. 160 Încetarea de drept a mandatului primarului
Mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri:
    a) demisie;
    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile legii privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, a unei stări de incompatibilitate;
   c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ- teritorială;
   d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;
   e) punerea sub interdicţie judecătorească;
   f) pierderea drepturilor electorale;
   g) imposibilitatea exercitării funcţiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic;
   h) pierderea, prin demisie, a calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii naţionale pe a cărei listă a fost ales;
   i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;
   j) deces.

Citește mai departe...