Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT 17.05.2022

In conformitate cu prevederile H.C.L. nr.42/29.04.2022, Incepand cu data de 01 iulie 2022,taxa de salubrizare v-a fi de 10 lei /persoana pe luna, maxim 4 persoane pe nucleu de familie.
Contractele pentru taxa de salubrizare vor fi încheiate cu Societatea de Salubrizare Comunala Sahateni S.R.L.
Pentru persoanele care nu încheie contract cu firma de salubrizare, se va percepe o taxa de 20 lei/persoana pe luna la sediul Primariei Sahateni conform H.C.L. nr.42/29.04.2022.
Pentru incheirea contractelor cu beneficiarul contribuabilul trebuie sa aibe achitata taxa de salubrizare la zi.
Contractele se vor încheia pana la data de 30 iunie 2022.

Rezultatul probei interviu - examenul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de referent principal Compartiment Impozite si taxe

DOCUMENTUL AICI

A vând în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Functia

publica

Punctajul

probei INTERVIU

Rezultatul

probei INTERVIU

1 2695 Referent principal 85 ADMIS

• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor.
• Afişat astăzi, 14.04.2022, ora 15:45, la sediul Primariei Comunei Sahateni şi pe pagina de internet a instituţiei.