Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ PROGRAM COLECTARE DOCUMENTE – CADASTRU GENERAL UAT SĂHĂTENI

 • LUNI SEDIU PRIMĂRIE (BIBLIOTECA COMUNALA SĂHĂTENI)           INTRE ORELE 09:00 -12:00
 • MARTI SEDIU PRIMĂRIE (BIBLIOTECA COMUNALA SĂHĂTENI)        INTRE ORELE 09:00 -12:00
 • MIERCURI SEDIU PRIMĂRIE (BIBLIOTECA COMUNALA SĂHĂTENI)  INTRE ORELE 09:00 -12:00
 • JOI ŞCOALA VINTILEANCA /                                                                    INTRE ORELE 09:00 -12:00
 • SCOALA GĂGENI                                                                                       INTRE ORELE 13:00 -15:00
 • VINERI SEDIU PRIMĂRIE ( PENTRU SATUL ISTRIŢA DE JOS )             INTRE ORELE 09:00 -12:00

ACTE DE PROPRIETATE NECESARE ( DUPA CAZ) IN VEDEREA REALIZARII LUCRARII DE INREGISTRARE SISTEMATICA A IMOBILELOR IN SITEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

 1. Documente de cadastru în cazul în care s-a realizat înregistrarea sporadică.
 2. Acte de identificare a deținătorilor:
 • CI/BI; Certificat de deces
 • Acte de stare civilă etc.
 1. Acte juridice care atestă dreptul de proprietate: Titluri de proprietate; certificate de moștenitori/certificate de moștenitori succesive; certificate de legatari, acte de partaj voluntar, contracte de vânzare-cumpărare simplă/cu clauză de întreținere – în funcție de prevederile contractului poate fi necesar certificatul de deces pentru constatarea transmiterii proprietății/cu clauză de abitație (viageră)/cu clauză de uzufruct (viager); contracte de donație simplă/cu clauză de întreținere – în funcție de prevederile contractului poate fi necesar certificatul de deces pentru constatarea transmiterii proprietății/cu clauză de abitație (viageră)/cu clauză de uzufruct (viager); contracte de întreținere - în funcție de prevederile contractului poate fi necesar certificatul de deces pentru constatarea transmiterii proprietății; contracte de schimb; dare în plată; hotărâre Judecătorească care ține loc de act autentic (!trebuie să fie definitivă); hotărâre judecătorească prin care s-a dezbătut moștenirea; hotărâre judecătorească prin care s-a efectuat partajul; hotărâre judecătorească de expedient; hotărâre Judecătorească prin care se constată uzucapiunea; acte de adjudecare ( în practică, în baza acestuia se încheie un contract de vânzare-cumpărare)
 2. Acte prin care se atestă alte acte, fapte sau raporturi juridice privitoare la imobil: antecontracte, contracte de arendare etc.
 3. Acte juridice prin care se constată: posesia, dreptul de servitute, dreptul de uzufruct, dreptul de abitație, dreptul de uz, dreptul de superficie, obligația de întreținere, ipoteca, interdicții, litigii (în curs sau definitive) etc.