Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de consilier juridic, grad profesional principal în cadrul Compartimentului Achiziții publice/Juridice

Având în vedere ca termenul de depunere a dosarelor de înscriere la examenul de promovare in grad a fost 09.07.2024 si ținând cont de prevederile anexei 10 din OUG 57/2019, cu modificările si completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele

candidatului

Funcția publică

Instituția sau

autoritatea publică

Rezultatul

selecției dosarelor

1.

5624

Consilier juridic clasa I

grad profesional principal

PRIMARIA

SĂHĂTENI

ADMIS

  • Conform VII, alin.27 din Ordonanța de Urgenta nr. 121/2023 pentru modificarea si completarea O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, precum si pentru modificarea art.III din OUG 191/2022 pentru modificarea si completarea OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, candidatii nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Adam Eleonora.
  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 22.07.2024, ora 10.00, la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI SĂHĂTENI
  • Afișat astăzi, 15.07.2024, ora 12,00, la sediul si pe site-ul PRIMĂRIEI COMUNEI SĂHĂTENI.

Aplicarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

    Stimata doamnă/ Stimate domnule primar, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 97/63/2020, actualizat, utilizatorii de terenuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele APIA, ale căror suprafețe cu culturi agricole au fost afectate de seceta pedologica în procent de peste 30% depun înștiințări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, până cel târziu la data de 15 octombrie inclusiv, pentru culturile agricole înființate în primăvară.

Citește mai departe...