Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT - EXAMEN PROMOVARE GRAD - 16.11.2022

DOCUMENTUL AICI

Avand  in vedere prevederile  art.478, raportat la prevederile  art. 618 alin.(1 ), alin.(4) i alin.(22) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ coroborat cu prevederile art. 125 din Hotararea nr.  611/2008  pentru  aprobarea  normelor  privind organizarea i dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu  modificarile si completarile, ulterioare comunicam ca Primaria Comunei Sahateni , Judetul Buzau organizeaza examen de promovare  in grad profesional, pentru referent registru  agricol si inspector svsu,  in data de

14.12 2022 - proba scrisa.

Citește mai departe...

Anunț de interes public privind începerea lucrărilor de Cadastru și Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teritoriala Sahateni, a fost inclusa in programul National de Cadastru si Carte Funciara, prin care se vor cadastra gratuit imobilele (proprietatile) de pe raza comunei Sahateni, judetul Buzau, atat in intravilan cat si in extravilan.

          Vă facem cunoscut că în data de 19.10.2022 se vor organiza două runde de informare cu privire la începerea lucrărilor de înregistrare gratuită în cadastru și cartea funciară a tuturor imobilelor.

  • Ora 10:00 la Sala de sport Sahateni pentru proprietarii din satele Istrita de Jos si Sahateni.
  • Ora 11:30 la Scoala gimnaziala din satul Vintileanca pentru proprietarii din satele Gageni si Vintileanca.

           Va rugam ca pentru o buna informare  in ce priveste  derularea programului  mai sus mentionat  proprietarii/deținătorii de imobile (terenuri și construcții) pe raza comunei Sahateni sunt invitați să participe la una din aceste două întâlniri.

     Vor participa la procedura de informare și consultare:

       - Dna. Florescu Elena-Viorica  Director O.C.P.I. Buzau.

       - Silviu Aurel  Reprezentant  S.C. GEOAGRI CADASTRU SRL.