Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate 12 AUGUST 2021

DOCUMENTUL AICI

DOCUMENTUL AICIPROCES VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7820/12.08.2021


Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile 􀀙i completarile ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin( 4 ),( 5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 12.08.2021 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7819 din data de 12.08.2021.