Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - Nr.7506/29.07.2021

DOCUMENTUL AICI

   Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat în conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
    In acest sens s-a afisat la data de 29.07.2021 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7505 din data de 29.07.2021.

Anunt public - 14 iulie 2021

ANUNTUL AICI

A.N.I.F.- FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZĂU titular al proiectului: ,,Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal Vest: derivaţia 1 Canal Vest, derivaţia 2 Canal Vest, derivaţia 3 Canal Vest, derivaţia 4 Canal Vest din amenajarea de irigaţii ARC Câmpinia Buzăului- Canal Vest, judeţul Buzău ", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasament în UAT Merei, UAT Ulmeni, UAT Stâlpu, UAT Săhăteni, jud. Buzău. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmbz.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 1 O de zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului, la următoarea adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a A.P .M. Buzău.

În cazul în care nu sunt observaţii justificate din partea publicului, APM Buzău va emite Decizia etapei de încadrare.