Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul final la examenul organizat pentru promovarea în functia publică de execuţie de consilier juridic, grad profesional superior/principal în cadrul Compartimentului de Evidenţa Persoanei/Achizitii publice/Juridic

Având în vedere prevederile art. 62 alin.(1) şi (3) din Hotărârea Guvernului m. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică rezultatele finale:

Nr. crt.

Numele și prenumele candidatului/

Funcția publica/Structura

Punctajul

probei scrise

Punctajul

probei interviului

Punctajul

final

Rezultatul

final

1.

6190

96,33

100

98.17

ADMIS

2.

6225

96,66

100

98,33

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului m. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor.
  • Afişat astăzi, 17.06.2021 ora 16:00 la sediul primariei Sahateni şi pe pagina de internet a instituţiei.

DOCUMENTUL AICI

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic superior/principal Compartiment Evidenţa Persoanei/Achizitii publice/Juridic

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele și

prenumele candidatului

Funcția publică

Punctajul

probei interviu

Rezultatul

probei interviu

1.

6190

Consilier juridic superior

100

ADMIS

2.

6225

Consilier juridic principal

100

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 6 I 1 /2008 privind organizarea şi     dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor.
  • Afişat astăzi, 17.06.2021, ora 15:45, la sediul Primariei Comunei Sahateni şi pe pagina de internet a instituţiei.

DOCUMENTUL AICI