Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

CONVOCARE

 DOCUMENTUL AICI

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 1118/2021, imobilele situate pe raza localităţii Săhăteni, judeţul Buzău, identificate la poziţiile nr. 22, 8 , 112, 123, 173, 178,220,224 si 294 din Anexa nr. 2 a HG nr. 1118/2021 au fost expropriate

În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 255/201O, sunteţi invitat/ă în perioada 22.03.2024 - 05.04.2024 la sediul Primăriei Săhăteni, să depuneţi cererea pentru plata despăgubirilor, care va conţine numele şi prenumele titularilor drepturilor reale, adresa de domiciliu precum şi actele doveditoare referitoare la existenţa drepturilor reale asupra bunului imobil expropriat, în vederea emiterii Procesului Verbal şi a Hotărârii de stabilire a despăgubirilor.

Citește mai departe...

COMUNICAT - AVOCATUL POPORULUI 19.03.2024

DOCUMENTUL AICI

    Joi – 21 martie 2024 – între orele 10:00 – 14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii. 

            Activitatea se va desfășura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.

    Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe. 

    Pentru operativitate, recomandăm ca la momentul acordării audienței, persoanele interesate să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.   

Citește mai departe...