Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunt individual pentru comunicare prin publicitate Iordache Marian 20 mai 2019

In temeiul prevederilor  art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr.207/2015 privind  Codul de procedura  fiscala, cu modificarile  si cornpletarile  ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa somatia nr.6731/23.04.2019,dosar executare nr.8/23.04.2019  cu titlul executoriu  nr.6731/23.04.2019 pe numele  Iordache  Marian  cu domiciliul fiscal in sat Vintileanca, com Sahateni, judetul Buzau ...... ANUNTUL AICI