Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

COMISIA DE EVALUARE A CERERILOR DEPUSE PENTRU INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A TERENURILOR DIN PROPRIETATEA PRIVAT A COMUNEI SAHATENI

PROCESUL VERBAL- - AICI

      În urma încheierii lucrarilor Comisiei de evaluare a cererilor depuse pentru închirierea prin atribuire directa a terenurilor din proprietatea privata a Comunei Sahateni, aceasta a stabilit, in functie de incarcatura maxima de animale pe hectar, suprafetele care pot fi atribuite fiecarui solicitant.

   Din analiza tuturor cererilor s-a constatat ca exista solicitari pentru amplasamente(tarlale) care depasesc suprafata acestora. 1n vederea continuarii procedurii de atribuire, va invitam in data de 08.12.2021 la sediul UAT Comuna Sahateni, in vederea aplicarii procedurii concurentiale.