Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

COMISIA DE EVALUARE A CERERILOR DEPUSE PENTRU INCHIRIEREA PRIN ATRIBUIRE DIRECTA A TERENURILOR DIN PROPRIETATEA PRIVAT A COMUNEI SAHATENI - 10 decembrie 2021

   In urma incheierii lucrarilor Comisiei de evaluare a cererilor depuse pentru inchirierea prin atribuire directa a terenurilor din proprietatea privata a Comunei Sahateni, a stabilit, raportat la cererile depuse,suprafetele atribuite fiecarui solicitant pe fiecare tarla in parte, dupa cum urmeaza.
   Observatie: Pentru identificarea solicitantilor se vor folosi numerele de inregistrare ale cererilor. 

   Persoanele nemultumite de modul in care au fost atribuite terenurile pot depune contestatie in data de 13.12.2021, intre orele 08.00-16.00. Acestea vor fi depuse la sediul Primariei Comunei Sahateni,persoana de contact fiind: Nedelcu Elena-Dinuta.

   Prezentul proces-verbal s-a incheiat in doua exemplare originale,din care unul va fi afisat la avizierul institutiei iar celalalt se va pastra la dosarul procedurii.

PROCESUL VERBAL ... AICI