Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor „Autostrada Ploiești - Buzău”

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Proceselor verbale și Hotărârilor de acordare a despăgubirilor, pentru imobilele expropriate în baza H.G. nr. 1118/2021, necesare realizării obiectivului de investiție „Autostrada Ploiești - Buzău” .

- PROCESUL VERBAL DE AFISARE

- TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 255/2010