Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE - prin licitaţie publică cu plic închis a unui bun imobil aparţinând domeniului de interes public al comunei Sahateni

ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE

prin licitaţie publică cu plic închis a unui bun imobil aparţinând domeniului de interes public al comunei Sahateni

Primaria comunei Sahateni, cu sediul în comuna Sahateni judeţul Buzău, organizează licitaţie publică cu plic închis pentru închirierea unui bun imobil - spaţiului de 287 mp situat în incinta caminului cultural din localitatea Sahateni, aparţinând domeniului de interes public al comunei, în scopul desfasurarii de activitati recreative .
Caietul de sarcini şi lista documentelor ce trebuie depuse în vederea participării la licitaţie se pot ridica de la sediul Primaria comunei Sahateni.
Preţul acestora este de 10 lei.
Documentele necesare participării la licitaţie se vor depune la Registratura Primariei comunei Sahateni până la data de 23.08.2019 , ora 10:00

Licitaţia va avea loc în data de 23.08.2019, ora 11:00, la Sediul Primariei Comunei Sahateni.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0238/594.137. .... ANUNTUL AICI