Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Dispozitii PRIMAR 2021

- DISPOZITIE nr.1 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sahateni in Sedinta extraordinara .... AICI

- DISPOZITIA nr. 2 din data de 05.01.2021 - Privind acordarea gradatiei 5 corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei Balan Asineta incadrata in funcfia publica de executie de consilier juridic principal in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Sahateni si stabilirea salariului de baza al acesteia ... AICI

- DISPOZITIA nr. 3 din data de 05.01.2021 - Privind acordarea gradatiei 1 corespunzatoare transei de vechime in munca doamnei Dumitrache Mihaela-Claudia incadrata in functia contractuala de executie de asistent medical comunitar si stabilirea salariului de baza al acesteia ... AICI

- DISPOZITIA nr. 4 - privind actualizarea la nivelul localitatii Sahateni, judetul Buzau a grupului de lucru in cadrul Programului European Ajutorarea Defavorizatilor ... AICI

- DISPOZITIE nr.5 - privind efectuarea de anchete sociale pentru verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta ... AICI

- DISPOZITIE nr.6 - privind acordarea unor ajutoare de urgenta .... AICI

- DISPOZITIE nr.7 - cu privire la stabilirea unui drept la ajutor social ... AICI

- DISPOZITIE nr.8 - cu privire la stabilirea unui drept la ajutor social ... AICI

- DISPOZITIE nr.9 - privind modificarea cuantumului dreptului de venit minim garantat in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 ... AICI

- DISPOZITIE nr. 10 - cu privire la Tncetarea unui drept la ajutor social conform Leg ii nr.416/2001 .... AICI

- DISPOZITIE nr. 11 - privind stabilirea dreptu/ui la ajutorul pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri familiilor si persoanelor singure care au depus cerere in tuna ianuarie 2021 ... AICI

- DISPOZITIE nr.12 - cu privire la incetarea unui drept la ajutor social conform Legii nr.416/2001 ... AICI

- DISPOZITIA nr.13 - privind convocarea Consiliului Local al Comunei Sahateni in sedinta ordinara .... AICI

- DISPOZITIA nr.14 - privind stabilirea dreptului la  alocatia pentru sustinerea familiei titular CIMPEANU VASILE ALEXANDRU ... AICI

- DISPOZITIA nr.15 - privind modificarea cuantumului dreptului de venit minim garantat in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 ... AICI

- DISPOZITIA nr.16 - privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare aferenta lunii ianuarie anul 2021 pentrµ persoane cu handicap/ reprezentanti legali ai persoanelor cu handicap ... AICI

- DISPOZITIA NR.17 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Belu Mariana, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Stanescu Gheorghe ... AICI

- DISPOZITIA NR.18 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Mirica Petruta, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Mirica Catalin Marian ... AICI

- DISPOZITIA NR.19 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Stratone Viorica, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Stratone Ion ... AICI

- DISPOZITIA NR.20 - privind stabilirea salariului de baza pentru doamna Pana Cozeta, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Dinu Mihalache ... AICI

- DISPOZITIA NR.21 - privind stabilirea salariului de baza pentru domnul Stanciu Constantin, asistent personal pentru persoana cu handicap grav Stanciu Niculai ... AICI

- DISPOZITIA NR.22 - privind stabilirea salariului de baza al d. OANCEA LARISA .... AICI

- DISPOZITIE nr.23 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titular ROSU LUCRETIA ALEXANDRA .... AICI

- DISPOZITIE nr.24 - privind modificarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titular FUGE ELENA ... AICI

- DISPOZITIE nr.25 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titular STRATONE GHEORGHE ... AICI

- DISPOZITIE nr.26 - privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei titular BENGA FLORENTINA ROXANA ... AICI

- DISPOZITIA nr.27 - privind modificarea cuantumului dreptului la aloca/ia pentru sus/inerea familiei monoparentale titular ASANESCU DIANA ALINA ... AICI

- DISPOZITIE nr.28 - privind incetarea dreptului la alocafia pentru susfinerea familiei titular MATEIU ANA GEORGIANA ... AICI

- DISPOZITIE nr.29 - cu privire la stabilirea unor drepturi la ajutor pentru 1ncalzirea locuin{ei conform prevederilor art.11 a/in. (2) din OUG nr. 70/2011 ... AICI

- DISPOZITIE nr.30 - cu privire la aprobarea necesarului de fonduri pentru plata ajutorului pentru 1ncalzirea locuintei 1n perioada sezonului rece perioadele decembrie 2020 - martie 2021 si ianuarie 2021-martie 2021 pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 ... AICI

- DISPOZITIE nr.31 - privind efectuarea de anchete sociale pentru verificarea indeplinirii conditiilor de acordare a ajutoarelor de urgenta ... AICI

- DISPOZITIE nr.32 - privind acordarea unor ajutoare de urgenta ... AICI

- DISPOZITIE nr.33 - privind constituirea comisiei de disciplina din cadrul Uat Comuna Sahateni ... AICI

- DISPOZITIE nr.34 - privind instituirea masurii de curatela speciala pentru persoana cu handicap accentuat ... AICI