Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice - PUZ 1.058,963 mp

DOCUMENTUL AICI

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice aferente procesului de informare si consultare a publicului in privinta elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru :
,, CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - PANOURI ŞI STATIE TRANSFORMARE, ACCES ŞI ÎMPREJMUIRE, COMUNA SĂHĂTENI, JUDEŢUL BUZĂU, PE SUPRAFAŢA DE 1.058,963 mp" IN EXTRAVILANUL SATULUI VINTILEANCA, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU - lncheiat astazi 10 octombrie 2022

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice - PUZ 70.003 mp

DOCUMENTUL AICI

PROCES VERBAL privind incheierea dezbaterilor publice aferente procesului de informare si consultare a publicului in privinta elaborarii Planului Urbanistic Zonal pentru :
,, CONSTRUIRE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ - PANOURI ŞI STATIE TRANSFORMARE, ACCES ŞI ÎMPREJMUIRE, COMUNA SĂHĂTENI, JUDEŢUL BUZĂU, PE SUPRAFAŢA DE 70.003 mp" IN EXTRAVILANUL SATULUI SAHATENI, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU - lncheiat astazi 10 octombrie 2022

 

PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA - PANOURI SI STATIE TRANSFORMARE, ACCES SI IMPREJMUIRE, COMUNA SAHATENI, JUDETUL Buzau, PE SUPRAFATA DE 70.003 mp" - 15 SEPTEMBRIE 2022

panou 2PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII supra documentelor: PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA - PANOURI SI STATIE TRANSFORMARE, ACCES SI IMPREJMUIRE, COMUNA SAHATENI, JUDETUL Buzau, PE SUPRAFATA DE 70.003  mp" (EXTRAVILAN, Tarla  35,  parcela  614, Nr. cadastral  20388 - satul Sahateni, comuna Sahateni, judetul Buzau), disponibile la sediul PRIMARIEI COMUNEI SAHATENI, SAT SAHATENI, STRADA PRINCIPALA NR.143, SALA DE SEDINTE, telefon 0238794137, e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  , in perioada 15.09.2022 - 10.10.2022, de luni pana vineri, intre orele 10,00 - 12,00

Citește mai departe...

PLAN URBANISTIC ZONAL "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA - PANOURI SI STATIE TRANSFORMARE, ACCES SI iMPREJMUIRE, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU - 15 SEPTEMBRIE 2022

panou 1

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII asupra documentelor:  PLAN URBANISTIC    ZONAL "CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA - PANOURI SI STATIE TRANSFORMARE, ACCES SI iMPREJMUIRE, COMUNA SAHATENI, JUDETUL BUZAU, PE SUPRAFATA DE1.058.963  mp"       (EXTRAVILAN,         Tarla  63,     parcela  858, Nr. cadastral 20534, 20535 si 20536 - satul VINTILEANCA, comuna Sahateni, judetul Buzau), disponibile la sediul PRIMARIEI COMUNEI SAHATENI, SAT SAHATENI, STRADA PRINCIPALA NR.143, SALA DE SEDINTE, telefon 0238794137, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Citește mai departe...

RAPORTUL INFORMĂRII SI CONSUL TĂRII PUBLICULUI privind documentatia de urbanism si amenajarea teritoriului PLAN URBANISTIC ZONAL ( P.U.Z.)

RAPORTUL AICI

Raportul informării şi consultării publicului se întocmeşte în conformitate cu prevederile:

• Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701 /30.12.2010 privind aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare
• H.C.L.Sahateni nr.26/16.05.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, şi fundamentează decizia autorităţilor administraţiei publice responsabile cu aprobarea sau respingerea planului propus, în vederea respectării principiilor de dezvoltare urbană durabilă şi asigurării interesului general, după cum urmează:
   - Solicitant I lnitfotor: DOMENIILE SĂHĂTENI S.R.L.
   Adresă: municipiul Bucureşti, strada Miron Costin nr.43, sector 1, telefon 0726 111952, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  Scopul: ,,CONSTRUIRE 2 HALE : HALA 1 - ANEXE CONEXE, HALA 2 -DEPOZIT ŞI EXTINDERE REŢELE INSTALAŢII, CANALIZARE, REALIZARE STAŢIE DE EPURARE ŞI IMPREJMUIRE TEREN"

Citește mai departe...