Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT PUBLIC - BANVIT

DOCUMENTUL AICI

     BANVIT FOODS SRL, cu sediul in. sat Ion Roata, Corn. Ion Roata, Soseaua Bucuresti - Constanta, Nr lA, cladirea Cl, jud lalomita - "Fabrica de nutreţuri combinate, judeţul Buzau, cod CAEN rev.2: 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma",
     Anunţa publicul interesat asupra deciziei de emitere a Autorizaţie·i Integrate de Mediu pentru activitatea de_ fabricare a preparatelor pentru hrana animalelor de ferma, desfasurata pe amplasamentul din comuna Sahateni, incinta nr.2", DN1B/ E577, Jud Buzau. Motivul care a stat la baza luarii acestei decizii a fost: activitatea societatii asigura conformarea cu cerintele europene si normele legale privind protectia mediului.
     Observatiile publicului se primesc la urmatoarea adresa de email: office @ apmbza.anpm.ro, pana la data de 21.04.2021.

                                                Cu deosebita consideraţie,
                                                        Banvit Foods SRL