Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului contractual de inspector I - 21 DECEMBRIE 2018

   Rezultatul probei scrise la concursul  de  recrutare  pentru ocuparea postului  contractual  de inspector  I  cu atributii  in domeniul situatiilor de urqenta din cadrul Primariei Comunei Sahateni

Avand in  vedere prevederile art.29   din   Hotararea  Guvernului  nr.   286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind  stabilirea principiilor  generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale  imediat superioare a   personalului   contractual din  sectorul  bugetar platit din fonduri publice, comisia de concurs cornunica urmatoarul rezultat al  probei scrise :

Nr.crt Numele si prenumele cadidatului Functia contractuala Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 MUSTATEA ADRIAN Inspector I 82,66 ADMIS
  • • Candidatul declarat admis va sustine  interviul In data de 28.12.2018,    ora 10,00  la sediul Primariei comunei Sahateni.
  • • Candidatul nemultumit  de rezultatul obtinut poate formula contestatie In termen de 24 de  ore de la afisare,   conform art.  29 alin(7)  din   Hotararea Guvernului  nr.

286/2011  pentru aprobarea Regulamentului  cadru privind  stabilirea principiilor generale de ocupare a unui  post vacant sau  temporar vacant corespunzator functiilor   contractuale   si   a  criteriilor   de  promovare   in   grade   sau  trepte profesionale imediat superioare a personalului  contractual  din  sectorul bugetar platit  din fonduri  publice,,  care se depune la  secretarul comisiei   de solutionare    a contestatiilor,  Filip Mariana

  • • Afisat astazi 21.12.2018,  ora 14.00   la sediul Prirnariei comunei Sahateni
  • CITESTE AICI

ANUNT CONCURS - SELECTIE CANDIDATI - 17 DECEMBRIE 2018

ANUNT

Cu rezultatul  selectiei  dosarelor  candidatilor  inscrisi  la concursul  de recrutare  pentru  ocuparea functiei  contractuala  de executie  de inspector  I, cu atributii  in domeniul situatiilor  de urgenta,  in cadrul  Compartimentului Administrativ  .... CITESTE AICI