Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei scrise - La examenul de promovare in functia publica de referent I principal in cadrul compartimentului Impozite si taxe-Primaria Comunei Săhăteni

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Functia

publica

Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1 2695 Referent principal 78 ADMIS

 

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 14.04.2022, ora 15 :00 la sediul institutiei.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
• Afişat astăzi, 14.04.2022, ora 14:00, la sediul institutiei şi pe pagina de
internet a instituţiei.

COMUNICAT - AVOCATUL POPORULUI - Biroul Teritorial Ploiesti

   Joi -14 aprilie 2022 - între orele 10:00 -14:00, reprezentantul instituţiei Avocatul Poporului - Biroul Teritorial Ploieşti va fi prezent în municipiul Buzău, pentru a acorda audienţe cetăţenilor din judeţul Buzău şi pentru a primi petiţii.

    Activitatea se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, situat în municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu, nr. 48, în spaţiul pus la dispoziţie în acest scop.
Cetăţenii pot solicita sprijinul Avocatului Poporului în mod gratuit, fără perceperea de taxe.
Pentru operativitate, recomandăm ca la momentul acordării audienţei, persoanele interesate să prezinte o cerere din care să rezulte pe scurt problemele cu care se confruntă, precum şi documente justificative, în copie.

Citește mai departe...