Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Anunt examen de promovare în grad profesional superior

DOCUMENTUL AICI

     UA T Comuna Săhăteni, judeţul Buzău organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deţinut, pentru funcţia publică de execuţie de Inspector, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Impozite şi Taxe.
Condiţii de desfăşurare a concursului
     Dosarele de concurs se depun de către candidaţi la UA T Comuna Săhăteni - Compartiment Achiziţii publice/Juridic, secretar comisie Filip Mariana, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului la sediul şi pe site-ul UAT Comuna Săhăteni.

Citește mai departe...

Anunţ public - 15 februarie 2021

DOCUMENTUL AICI

  A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALA DE IMBUNATATIRI FUNCIARE BUZĂU, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,,Reabilitare conducte îngropate ce se alimentează din Canal V est: derivaţia 1 Canal Vest, derivaţia 2 Canal Vest, derivaţia 3 Canal Vest, derivaţia 4 Canal Vest din amenajarea de irigaţii AHC Câmpinia Buzăului- Canal Vest, judeţul Buzău ", propus a fi amplasat în UAT Merei, UAT U lmeni, UAT Stâlpu, UAT Săhăteni, jud. Buzău.

Citește mai departe...