Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei scrise - La examenul de promovare in functia publica de referent I principal in cadrul compartimentului Impozite si taxe-Primaria Comunei Săhăteni

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr.

crt.

Numele si prenumele

candidatului

Functia

publica

Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1 2695 Referent principal 78 ADMIS

 

• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 14.04.2022, ora 15 :00 la sediul institutiei.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
• Afişat astăzi, 14.04.2022, ora 14:00, la sediul institutiei şi pe pagina de
internet a instituţiei.