Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Schema de ajutor de stat pentru cultura de tomate in spatii protejate si/sau cultura de usturoi

   Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 168 din data de 29 februarie 2024 a fost publicata OUG nr. 14/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea parţială a pierderilor la cultura de tomate în spaţii protejate şi cultura de usturoi, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
   Schema se aplică pe întreg teritoriul României pentru producătorii agricoli care utilizează o suprafaţă cumulată de minimum 1.000 mp cultivată exclusiv cu tomate în spaţii protejate, şi/sau care înfiinţează culturi de usturoi pe o suprafaţă de minimum 0,3 ha.
   Cuantumul ajutorului de stat pentru tomate care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro pentru 1.000 mp.
   Cuantumul ajutorului de stat pentru usturoi care se acordă per beneficiar este echivalentul în lei al sumei de 1.500 euro/ha.
   Cererile pentru ajutorul de stat pentru tomate se depun până la data de 10 mai 2024 inclusiv, iar pentru ajutorul de stat pentru usturoi până la d a de 19 aprilie 2024 inclusiv la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Buzău din B-dul Uniri nr. 301A, Et. 1, Mun. Buzau.

  - Cerere sprijin financiar usturoi

  - Cerere sprijin financiar tomate

  - OUG nr. 13 din 2024 - ajutor de stat tomate si usturoi

PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PRODUCTIEI DE CARTOF DE CONSUM 2024

    Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 152 din data de 23 februarie 2024 a fost publicata HG. nr. 150/2024 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susJinere a productiei de cartof de consum II in anul 2024."

    Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil pana la 31 decembrie 2024 emis în baza Legii nr. 145/2014, actualizata, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, actualizata) sau producătorii agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

  1. să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie,
  2. sa transmita la DAJ o notificare scrisa privind identificarea si evaluarea productiei;
  3. să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 18 noiembrie a anului de cerere.
  4. să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ­ teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;
  5. să facă dovada producţiei minime prin documente justificative, în funcţie de forma de

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha.

Citește mai departe...