Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROGRAMUL DE SUSŢINERE A PRODUCTIEI DE CARTOF DE CONSUM 2024

    Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 152 din data de 23 februarie 2024 a fost publicata HG. nr. 150/2024 privind aprobarea schemei ''Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susJinere a productiei de cartof de consum II in anul 2024."

    Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil pana la 31 decembrie 2024 emis în baza Legii nr. 145/2014, actualizata, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, actualizata) sau producătorii agricoli persoane juridice.

Criterii de eligibilitate:

  1. să utilizeze o suprafaţă cultivată cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcată la loc vizibil cu o placă-indicator/exploataţie,
  2. sa transmita la DAJ o notificare scrisa privind identificarea si evaluarea productiei;
  3. să obţină o producţie de minimum 15 tone/ha, din care să comercializeze cel puţin 6 tone/ha până la data de 18 noiembrie a anului de cerere.
  4. să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ­ teritorială se află suprafeţele cultivate cu cartof de consum, în anul 2024;
  5. să facă dovada producţiei minime prin documente justificative, în funcţie de forma de

Valoarea maximă în euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acordă beneficiarilor este de 200 euro/ha.

Citește mai departe...

Întreruperi planificate

  Vă informăn că în intervalul 29.01 .2024-02.02.2024 vor avea loc întreruperi planificate in alimentarea cu energie electrica astfel:
Consumatori casnici şi agenţi economici din localitatea:
 - SAHATENI
  Perioada 29.01 .2024-02.02.2024
  Interval orar 08:30-16:30
  În cazul apariţiei unor avarii sau incidente, DEER Sucursala Buzău poate să nu mai Întrerupă zonele menţionate mai sus.
  lnformatiile actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibil pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi energie electrică.

   Relaţii suplimentare la telefon: 0238 929 sau telverde 0800 500 205