Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Programul de susţinere a productiei de usturoi

Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 112 din data de 03 februarie 2022 a fost publicata H G. nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a productiei de usturoi" precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia in anul 2022.
Valoarea sprijinului financiar este de maximum 3.000 euro/ha, fără a depăşi valoarea maximă de 20.000 euro/trei exerciţii financiare/beneficiar.

Cererea se depune pâna cel târziu la data de 16 mai 2022 inclusiv.
Criterii de eligibilitate:

- să utilizeze o suprafaţă cultivată cu usturoi de minimum 3000 mp, marcata la loc vizibil;
- să obţină o producţie de minimum 3 kg usturoi/IO mp (900 kg/3000 mp);
- să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu usturoi;
- sa faca dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei;
- nu înregistrează obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat al statului şi nu a săvârşit fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale; 

-să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor.

Citește mai departe...

Programul de susţinere a productiei de legume în spaţii protejate

Prin prezenta va facem cunoscut ca in Monitorul Oficial nr. 111 din data de 03 februarie 2022 a fost publicata H. G. nr. 148/2022 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sus/inere a productiei de legume în spaţii protejate" pentru anul 2022 prin care se acorda sprijin pentru urmatoarele categorii de culturi:

a) tomate - cultivate în ciclul I sau ciclul II de producţie;
b) ardei gras şi/sau lung - capia - cultivaţi în ciclul li de producţie;
c) castraveţi - cultivaţi în ciclul II de producţie;
d) fasole păstăi - cultivată în ciclul II de producţie;
e) salată - cultivată în ciclul li de producţie;
f ) spanac - cultivat în ciclul li de producţie;
g) ceapă verde - cultivată în ciclul 11 de producţie.

Citește mai departe...