Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNȚ FERMIERI

  Prin prezenta, aducem la cunostinta tuturor fermierilor, detinatori de animale, pe raza comunei Sahateni, judetul Buzau, urmatoarele aspecte:

   Avand in vedere Legea vanatorii si a fondului cinegetic nr. 407/2006, in conformitate cu art.23 alin.(1), in scopul gestionarii durabile a faunei cinegetice, este interzis pasunatul animalelor domestice in terenul agricol intre 06 decembrie si 24 aprilie, cu exceptia cazurilor in care proprietarul animalelor domestice este proprietar  sau detine cu orice titlu terenul agricol ori are acordul scris al detinatorului de teren agricol pe care se pasuneaza si care este inregistrat la unitatea administrative teritoriala.

    Incalcarea acestor prevederi se sanctioneaza conform art.48 (alin.1). Constituie contraventie urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza: Incalcarea dispozitiilor prevazute la Art.23. (alin1.) lit.C. cu amenda de la 500-1500 lei .

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor „Autostrada Ploiești - Buzău”

Anunt de începere a activității Comisiei pentru analiza cererilor de acordare a despăgubirilor și verificarea dreptului de proprietate sau a altui drept real, în vederea emiterii Proceselor verbale și Hotărârilor de acordare a despăgubirilor, pentru imobilele expropriate în baza H.G. nr. 1118/2021, necesare realizării obiectivului de investiție „Autostrada Ploiești - Buzău” .

- PROCESUL VERBAL DE AFISARE

- TABEL CU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ EXPROPRIATE ÎN CONDIȚIILE LEGII NR. 255/2010