Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT 26 FEBRUARIE 2021 - UAT SAHATENI

DOCUMENTUL AICI

     Prin prezenta UAT Comuna Sii.hii.teni, va aduce la cunostiinta faptul ca, in urma sedintei de consiliu din data de 25-02-2021,a fost adoptat Proiectul de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala comuna Sahateni, judetul Buzau.

     Se aplica pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate(proprietar, coproprietar,mostenitor legal), asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.
Pentru a beneficia de aceste facilitati fiscale contribuabili trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
     a) se sting toate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal local pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
     b) sunt stinse pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal local cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
     c) debitorul sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
     d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor dopa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a)-c), dar nu mai tarziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.
     Pentru mai multe detalii va asteptam la sediul Primariei, sau ne puteti contacta la nr.de telefon 0238/794 136 sau adresa de mail:primariasahatenibz @ yahoo.com.
Termen limita depunere cerere 31.03.2021


                                                 Primar,
                                            Alexandru Marius

ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitateSC SEMIPROD SA 23.02.2021

DOCUMENTUL AICI

ANUNT INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate

      În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă decizia de impunere nr.816/28.01.2021 pentru societatea SC SEMIPROD SA cu domiciliul fiscal în mun.Buzau, str. ,judetul BUZAU.

Citește mai departe...