Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.7126/16.07.2019

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7126/16.07.2019

Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedma fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 16.07.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7126 din data de 16.07.2019. .... ANUNTUL AICI

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 16 iulie 2019

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicita e in temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) s i (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

 - ILIE EMILIA-GABRIELA

 - CORNEANU CRISTIAN MARIAN

 - VASILIU CONSTANTIN

 - VOICILA TRAIAN TITI

 - ENE RADU IONUT

 - MIHAI SIMION AURELIAN

 - DUMITRACHE ION

 - STANCIU ALEXANDRU MARCEL

 - STANCIU DANUT JULIAN

        .................................................................................................... ANUNTUL AICI