Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

REZULTAT PROBA SCRISA - CONCURS OCUPARE FUNCTIE CONTRACTUALA GUARD

DOCUMENTUL AICI

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei contractuale de executie de guard ( norma½) din cadrul Primăriei Comunei Săhăteni organizat în data de 01.07.2022

   Având în vedere prevederile art. 30, alin. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarE Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau tempor vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesiona imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,comisia 1 concurs comunică următoarul rezultat al probei scrise

tabel p scrisa guard sahateni

   Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a. unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice„ care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Balan Asineta.