Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ privind rezultatul probei scrise Ia examenului de promovare în grad profesional superior celui deţinut, pentru funcţia de referent principal din cadrul compartimentului Registru Agricol respectiv inspector superior din cadrul compartimentului SVSU

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art. 60, din Hotărâre nr.611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei nr. 331 din 16.11.2022 a Primarului Comunei Săhăteni, comunică următoarul rezultat al probei scrise:

rezultat examen

• Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.
• Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la afişare, conform art.63 din Hotărâre nr.611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
• Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 15.12.2022, ora 10,00, la sediul Primăriei Comunei Săhăteni.
• Afişat astăzi, 14.12.2022, ora 14.30, la sediul şi pe site-ul Primariei Comunei Săhăteni