Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ privind rezultatul probei interviului la examenului de promovare în grad profesional superior ceÎui deţinut, pentru funcţia de referent principal din cadrul compartimentrtţ,:ui Registru Agricol respectiv inspector superior din cadrul compartimentul

DOCUMENTUL AICI

Având în vedere prevederile art. 61 alin.5 şi art.62, alin.3, din Hotărâre nr.611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei nr. 331 din 16.11.2022 a Primarului Comunei Săhăteni, comunică următoarul rezultat al probei interviului :

SPDE294322121507211

■ Promovarea probei scrise se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 puncte.
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 ore de la afişare, conform art.63 din Hotărâre nr.611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
■ Afişat astăzi, 15.12.2022, ora 09,00, la sediul şi pe site-ul Primariei Comunei Săhăteni.