Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNŢ privind rezultatul final la examenului de promovare în grad . profesional superior celui deţinut, pentru funcţia de referent principal din cadrul compartimentului Registru Agricol respectiv inspector superior din cadrul compartimentului SVSU din c

DOCUMENTUL AICI

A vând în vedere prevederile art. 62 din Hotărâre nr .611 din 04.06.2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs, constituită în baza Dispoziţiei nr. 331 din 16.11.2022 a Primarului Comunei Săhăteni, comunică următoarul rezultat final 

Rezultat final examen promovare

Afişat astăzi, 16.12.2022, ora 09:00, la· sediul şi pe site-ul Primariei Comunei Săhăteni.