Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL DE ÎNDEPLINIRE A FORMALITATILOR DE PUBLICITATE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 255/2010 - ,,DRUM DE MARE VITEZĂ PLOIEŞTI - BUZĂU - FOCŞANI - BACĂU - PAŞCANI, LOT 1 TRONSON PLOIEŞTI -BUZĂU", ,,AUTOSTRADA PLOIEŞTI - BUZĂU - JUDEŢUL BUZĂU"

DOCUMENTUL AICI

   In baza prevederilor art. 11 alin. 3 din Legea nr. 255/2010, ale art. 6 alin. 6 din HG nr. 53/2011 şi ale art. 5 din Hotărârea de Guvern nr. 786/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată, situate pe amplasamentul suplimentar, pentru asigurarea terenurilor necesare gropilor de împrumut şi pentru retocarea utilităţilor, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Ploieşti-Buzău", aflate pe raza localităţilor Săhăteni, Stâlpu, Buzău, Ţinteşti din judeţul Buză.

Astazi, 05.01.2023, documente: s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local Săhăteni a următoarelor:

i. Planul cu amplasamentul lucrării - ataşat prezentei;
ii. Lista cu imobilele afectate, cu indicarea numelor deţinătorilor, precum şi a ofertelor de despăgubire, pe categorii de imobile - ataşată prezentei;
iii. Hotărârea de Guvern nr. 786/2022 (Monitorul Oficial, partea I nr. 611122.06.2022) în extras - ataşată prezentei.
iv. Decizia de expropriere nr. 1051/06.09.2022
v. Notificare intenţie de expropriere nr. 92/59502 din data de 22.07.2022;
vi. Notificare intenţie de expropriere i. nr. 92/64461 din data de 08.08.2022;

Prezentul proces-verbal conţine 1 pagină şi a fost încheiat astăzi, 05.01.2023, în 2 (două) exemplare, câte unul entru fiecare arte semnatară.

Imobile proprietate privata afectate de expropriere in cadrul proiectului Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru "AUTOSTRADA PLOIESTI-BUZAU"