Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

NOTIFICARE ACCES ÎN TEREN

DOCUMENTUL AICI

     În temeiul dispoziţiilor Art. 16 din Legea nr. 255/201 O privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, vă notificăm faptul că aveti obligatia, în calitate de detinător cu orice titlu al imobilului afectat de amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national "Autostrada Ploieşti-Buzău". de a permite expropriatorului Statul Român prin COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A. [C.N.A.I.R. S.A.J. precum si oricăror împuterniciti / mandatari ai C.N.A.I.R. S.A.1 accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice necesare întocmirii planurilor, a documentaţiilor cadastrale, a rapoartelor de evaluare, a studiilor geotehnice, a studiilor de teren arheologice, a documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului sau pentru orice alte activităţi necesare prevăzute de lege.
   Totodată, vă facem cunoscut şi faptul că potrivit Art. 17 din Legea nr. 255/2010, autorităţile administraţiei publice locale şi forţele de ordine publică sunt obligate să îşi dea concursul pentru ducerea la îndeplinire a activităţilor menţionate anterior. 

EXPROPRIATOR
Statul Român prin Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
reprezentată prin
S.C. Primul Meridian S.R.L.