Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL DE AFIŞARE- 16 aprilie 2024

  Subsemnatul  Tătaru Andrei, având functia de referent principal la compartimentul Registrul Agricol/ Registratura in cadrul UAT comuna Sahateni, judetul Buzău, am procedat astăzi 16.04.2024, la afişarea Hotararilor in extras pentru imobilele supuse exproprierii, conform HG nr.1118/2021, afectate de lucrarea de utilitate publica de interes national Autostrada Ploiesti-Buzau, aflate pe raza UAT Sahateni, judetul Buzau , la sediul instituţiei şi pe pagina de internet http://comunasahateni / avizierul  Primariei Sahateni .

Pozitiii afisate in extras:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 206, 208, 213, 217, 220, 224, 252, 253, 255, 294.