Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNȚ - 19.06.2024

DOCUMENTUL AICI

    UAT Comuna Săhăteni, cu sediul în localitatea Săhăteni, Strada Principala, nr. 143. judeţul Buzău anulează procedura examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţia de Consilier juridic, grad profesional principal în cadrul Compartimentului ”Achiziţii publice/Juridic”, stabilită pentru data de 12 iulie 2024 ca urmare a constatării unui viciu de procedură în iniţierea şi organizarea examenului.
     UAT Comuna Săhăteni va organiza un nou exeamen al cărui calendar va fi comunicat prin afişare la sediul şi pe site-ul instituţiei.