Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

„PROMIT - PROmovarea Muncii şi Integrării Tinerilor"

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului constă în promo­varea unei ocupări sustenabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă prin facilitarea accesului la calificare şi ocupare, inclusiv antre­prenoriat şi ocupare pe cont propriu pentru 1051 de tineri NEETs.
Regiune de implementare
Sud-Est, judeţele: Vrancea şi Buzău
Destinatarii proiectului (grupul ţintă - GT)

• au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani;
• nu sunt încadraţi profesional (nu au loc de muncă) şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare;
• au domiciliul sau resedinţa în regiunea Sud-Est;
• sunt înregistraţi şi profilaţi de către Se_rviciul Public de Ocupare (SPO).

- ln procesul de recrutare a GT se va avea în vedere selectarea a:
• 106 tineri NEETs de etnie roma;
• 211 tineri NEETs din zona rurală (au domiciliul sau resedinţa în rural);
• 316 tineri NEETs încadraţi în nivelurile de ocupabili­tate C si D, respectiv "greu ocupabil" şi "foarte greu ocupabil".

Principalele activităţi adresate tinerilor selectaţi:

1. acţiuni de medierea muncii pentru toţi tinerii NEETs înscrişi în proiect, indiferent de nivelul de ocupabilitate - A,B,C,D - minim 841 tineri NEETs mediaţi pe piaţa muncii;
2. cursuri de calificare profesională - programul de calificare vizează 57 4 de tineri N EETs profilati în nivelurile B, C şi D (nivel de educaţie solicitat pentru participarea la cursuri - învătământ minim obligato­riu, conform anului absolvirii);
3. cursuri de competente antreprenoriale pentru 160 tineri NEETs nivel de ocupabilitate A şi B (nivel de educaţie solicitat pentru participarea la cursuri - învătământ minim obligatoriu);
4. sprijin antreprenorial pentru 140 de tineri NEETs nivel de ocupabilitate A, constând în formare şi consiliere antreprenorială şi finanţarea a 36 de planuri de afaceri cu 25.000 Euro;
5. servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.

Beneficiile pentru destinatarii proiectului:
 - Participanţii la cursurile de calificare benefi­ciază de subvenţie în cuantum de 5 lei/oră de curs (subvenţiile se acordă în funcţie de prezenţă, la finalul cursului).
 - Pentru cursurile organizate în sala de clasă se asigură asigurarea de tichete de masă (sau catering) în perioada desfăşurării cursurilor (acest beneficiu nu se acordă pentru cursurile online).
 - În urma concursului de planuri de afaceri, 36 de tineri NEETs (nivel de ocupabilitate A) vor benefi­cia de o subvenţie de 25.000 Euro pentru operaţio­nalizarea afacerii.
 - Se estimează că 452 persoane vor obţine un loc de muncă conform cerinţelor şi pregătirii profesionale.
 - Acces la o bază materială modernă, care le va facilita însuşirea de cunoştinţe într-un mod adap­tat nevoilor lor specifice.
 - Servicii de îndrumare pe parcursul procesu­lui de integrare socioprofesională la noul loc de muncă, inclusiv sprijin în natură pentru angajare.

-BROȘURA ”PROMIT”

- Formularul de înregistrare individuală a participanţilor la operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020

- Destinatarii proiectului (grupul ţintă - GT)