Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 6 august 2019

In temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) si (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurli fiscali, cu modificlirile si completarile ulterioare comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

- VOINEA MARIAN ALEXANDRU

- GRIGORE MARIUS

- PETRE MARIAN VIOREL

- ALEXANDRU STEFAN IONUT

- SERBAN NELU

Citește mai departe...

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.7126/16.07.2019

PROCES VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7126/16.07.2019

Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedma fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 16.07.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7126 din data de 16.07.2019. .... ANUNTUL AICI