Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

„PROMIT - PROmovarea Muncii şi Integrării Tinerilor"

Obiectivul general
Obiectivul general al proiectului constă în promo­varea unei ocupări sustenabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă prin facilitarea accesului la calificare şi ocupare, inclusiv antre­prenoriat şi ocupare pe cont propriu pentru 1051 de tineri NEETs.
Regiune de implementare
Sud-Est, judeţele: Vrancea şi Buzău
Destinatarii proiectului (grupul ţintă - GT)

• au vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani;
• nu sunt încadraţi profesional (nu au loc de muncă) şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare;
• au domiciliul sau resedinţa în regiunea Sud-Est;
• sunt înregistraţi şi profilaţi de către Se_rviciul Public de Ocupare (SPO).

Citește mai departe...