Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL 10 MAI - 31 IULIE 2021

crop recensamant 1024

Recensământul General Agricol este o acțiune de mare anvergură care va asigura informațiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agri-cole și de dezvoltare rurală.
Legislația europeană referitoare la structura exploatați-ilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) pre-văd organizarea şi efectuarea de recensăminte genera-le agricole la intervale de 10 ani.

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai - 31 iulie 2021.

PLIANT SI AFIS PROMOVARE