Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE - 21.05.2021

Procesul verbal si anuntul aici

     Subscrisa, CIi Necula Oana Cristina, in calitate de lichidator judiciar al SC SICO AGRlSIP S.R.L. "în insolventa, in insolvency, en procedure collective", cu sediul in sat Sahateni, corn. Sahateni, jud. Buzau, avand cod unic de inregistrare 22126280 si numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Jl0/885/2007, debitoare in dosarului nr. 2253/114/2016 aflat pe rolul Tribunalului Buzău - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, organizează licitaţie publică cu strigare.
     Licitaţia va avea loc în data de 28.05.2021, ora 15:00, la sediul profesional al lichidatorului judiciar.
     Dacă bunul nu va fi vândut la prima licitaţie se vor organiza licitaţii în datele de 04.06.2021, 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021, cu acelaşi preţ de pornire, în acelaşi loc şi la aceeaşi oră ca prima licitaţie.

     Bunul ce urmează a fi vândut şi preţul minim de pornire al licitaţiei:

     Teren in suprafata de 10.169 mp(masurata) si 10.250 mp(din acte) compus din 3383 mp teren intravilan de folosinta arabil si 6786 mp teren extravilan arabil, situat pe teritoriul satului Sahateni, corn. Sahateni, jud. Buzau, tarla 20, parcela 526, cu numarul cadastral 4063, intabulat in cartea funciara a localitatii Sahateni, jud. Buzau cu numarul 1080

      PREŢUL DE PORNIRE AL LICITAŢIEI= 71.550 lei fara TVA
      TVA-ul va fi calculat conform prevederilor Codului fiscal în vigoare la data transferului de proprietate.

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este parte integrantă a Caietului de sarcini.

       Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la organizatorul licitaţiei, achiziţionarea acestuia fiind condiţie obligatorie de participare la licitaţie.
       Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire a activului licitat.
       Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 ore anterior datei licitaţiei.
       Informaţii privind valorificarea activului se pot obţine la telefon 0722592086 sau e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.