Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in funcția publica de consilier juridic superior

Rezultatul probei scrise

La examenul de promovare in funcția publica de consilier juridic superior/ principal in cadrul compartimentului de Evidenta persoanelor/Achizitiipublice/Juridic-Primaria Comunei Săhăteni

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.

Numele și

prenumele candidatului

Funcția publică

Punctajul

probei scrise

Rezultatul

probei scrise

1.

6190

Consilier juridic

96,33

ADMIS

2.

6225

Consilier juridic

96,66

ADMIS

 

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 17.06.2021, ora 15:00 la sediul instituției.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor,
  • Afișat astăzi, 17.06.2021, ora 14:00, la sediul instituției și pe pagina de internet a instituției.

DOCUMENTUL AICI