Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Rezultatul probei interviu la examenul de promovare organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier juridic superior/principal Compartiment Evidenţa Persoanei/Achizitii publice/Juridic

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.

Numele și

prenumele candidatului

Funcția publică

Punctajul

probei interviu

Rezultatul

probei interviu

1.

6190

Consilier juridic superior

100

ADMIS

2.

6225

Consilier juridic principal

100

ADMIS

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 6 I 1 /2008 privind organizarea şi     dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestatiilor.
  • Afişat astăzi, 17.06.2021, ora 15:45, la sediul Primariei Comunei Sahateni şi pe pagina de internet a instituţiei.

DOCUMENTUL AICI