Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL - privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate - Nr.7506/29.07.2021

DOCUMENTUL AICI

   Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat în conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
    In acest sens s-a afisat la data de 29.07.2021 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7505 din data de 29.07.2021.