Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Programul de susţinere a productiei de struguri de masa anul 2022

Programul de susţinere a productiei de struguri de masa anul 2022

BENEFICIARI

- producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil
- producătorii agricoli PFA, li, IF
- producătorii agricoli persoane juridice.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

- să utilizeze o suprafaţă cu plantaţii de struguri de masă, de minimum 1.000 mp şi maximum 1 O ha
- să obţină o producţie de minimum 6.000 kg struguri de masă/ha
- să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor
- să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol în anul 2022;

Valorificarea producţiilor: până la 29 noiembrie 2022

Valoarea sprijinului financiar: 1.200 euro/ha.

Data limita de depunere a cererii: 15 iulie 2022