Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNȚ IMPORTANT GARDA DE MEDIU - 27.09.2022

În conformitate cu art.10 al Anexei la HG nr.714/2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, constructia, înscrierea/înregistrarea, controlulm exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, autoritățiile publice locale au obligația înființării și întreținerii unui registru de evidență a sistemelor individuale adecvate dintr-o unitate administrativ teritorială.

Vă anexăm modelul de Registru(cu exemple) care conține toate obligațiile de rapoarte ce decurg din prevederile H.G. nr.714/2022 menționată.

DOCUMENTUL AICI

EXEMPLU REGISTRU