Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

Proces-verbal comunicare publicitate Iordache Marian - 20 mai 2019

PROCES VERBAL privind indeplinirea  procedurii  de comunicare prin publicitate Nr.6843/20.05.2019

     Intrucat  actul administrativ  fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice)  nu a putut fi comunicat  prin una din modalitatile  de comunicare  prevazute  la art.  47  alin.  (2),(3)  din Legea  nr.  207/2015  privind  Codul  de procedura   fiscala,  cu modificarile si completarile  ulterioare,subsernnata MIHALACHE ELENA- SILVIA, avand functia  de inspector, am procedat  in conformitate cu dispozitiile  art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind  Codul de procedura  fiscala,  cu modificarile si completarile  ulterioare,la  comunicarea  actului administrativ  fiscal prin publicitate.

In acest  sens s-a afisat  la  data de 20.05.2019  concomitent  la sediul  Primariei

Comunei  Sahateni  si pe pagina  de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul  nr. 6842 din data de 20.05.2019.

ANUNTUL AICI