Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL pentru comunicare prin publicitate BOITAN NICOLAE GHIOCEL 26 iunie 2019

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prio publicitate Nr. 7029/26.06.2019
Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurla fiscala, cu modificlirile si completlirile ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA SILVIA,avand functia de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificlirile si completarile ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 26.06.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahatenj si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul or. 7028 din data de 26.06.2019    ANUNTUL AICI