Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 4 iulie 2019

ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicita e in temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) si ale alin. (6) s i (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicam ca au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:

          - SOARE ROXANA JULIANA

          - PIRVU MARJUS

          - MARACINEANU ADRIAN

          - CINCAU CONSTANIN

          - APOSTOL ALEXANDRU GEORGIAN

          - DINU VIOREL

          - HALCU GEORGIAN­OYIDIU

          - LACH£ IONUT

                .................................... ANUNTUL AICI