Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.7274/13.08.2019

Anuntul aici

PROCES VERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare rin publicitate
Nr. 7274/13.08.2019


Intrucat actele administrative fiscale (Somatie si titl executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din odalitatile de comunicare
prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 rivind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemn a MIHALACHE ELENA­ SILVIA,avand functia de inspector, am procedat in conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,la comunicarea actelor administrative fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 13.08.2019  concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr.7274 din data de 13.08.2019

Conducătorul organului fiscal
VISOIU VALERIU