Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCES VERBAL privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr. 7472/01.10.2019

ANUNTUL AICI

PROCESVERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
Nr. 7472/01.10.2019


Intrucat actele administrative fiscale(Somatie si titl executoriu-persoane fizice si juridice) nu au putut fi comunicate prin una din odalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsem ata MIHALACHE ELENA­SIL VIA,avand functia de inspector,am procedat in confo mitate cu dispozitiile art.47 alin( 4 ),( 5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de proc dură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actelor adminis tive fiscale prin publicitate.
In acest sens s-a afisat la data de 01.10.2019 con omitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comun sahateni.ro ,anuntul nr.7471 din data de 01.10.2019.