Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

PROCESVERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5219/19.11.2019

PROCESUL-VERBAL AICI

PROCESVERBAL
privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate Nr.5219/19.11.2019


       Intrucat actul administrativ fiscal(Somatie si titlu executoriu-persoane fizice si juridice) nu a putut fi comunicat prin una din modalitatile de comunicare prevazute la art. 47 alin. (2),(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,subsemnata MIHALACHE ELENA­SILVIA,avand functia de inspector,am procedat în conformitate cu dispozitiile art.47 alin(4),(5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
       In acest sens s-a afisat la data de 19.11.2019 concomitent la sediul Primariei Comunei Sahateni si pe pagina de internet www.comunasahateni.ro ,anuntul nr. 5218 din data de 19.11.2019.