Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Primaria Sahateni

Judetul Buzau

ANUNT INDIVIDUAL pentru comunicarea prin publicitate 5949/30.12.2019

ANUNTUL AICI

ANUNT INDIVIDUAL
pentru comunicarea prin publicitate


În temeiul prevederilor art. 47 alin. (5) lit. b) şi ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207 /20 l 5 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că a fost emis/emisă somatia nr.5670/12.12.2019,dosar executare nr.137/12.12.2019 cu titlul executoriu nr. 5670/12.12.2019 pe numele VACULISTEANU AURA MIHAELA cu domiciliul fiscal in .........
Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organului fiscal local emitent.
Prezentul act administrativ-fiscal se consideră comunicat în termen de 15 zile de Ll data afişării anunţului, respectiv 30.12.2019.
Dacă aveţi nelămuriri în legătură cu acest anunţ, îl/o puteţi contacta pe doamna ]\.1ihalache Elena Silvia, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0238/594 137, e-mail: primariasahatenibz@ yahoo.com.

                                                          Conducătorul organului fiscal

                                                                 VISOIU VALERIU